Artykuły

[Aktualizacja 1] Jak zbudować i zainstalować TensorFlow GPU / CPU dla Windows z kodu źródłowego przy użyciu bazel i Python 3.6 To aktualizacja mojej poprzedniej historii. Co nowego tutaj:
Wysłany dnia 15-12-2019
[Aktualizacja 2] Jak zbudować i zainstalować TensorFlow GPU / CPU dla Windows z kodu źródłowego przy użyciu bazel i Python 3.6 To aktualizacja mojej poprzedniej historii. Co nowego tutaj:
Wysłany dnia 03-11-2019